Black
 

 75 min
  
Кан Ха Рам бага байхаасаа хүний дэргэдээс хачирхалтай сүүдэр хардаг байв, хамгийн аймшигтай нь дэргэд нь сүүдэр үзэгдсэн хүн 24 цагийн дотор үхдэг тийм болохоор эргэн тойрны бүх хүн түүнийг хараагдсан хэмээн гадуурхаж дөлнө. Харин санамсаргүй байдлаар уулзсан Хан Мү Ган л энэ бол хараал биш харин ч хүмүүний амийг аварч болох бэлэг хэмээн урам өгнө. Тэр хоёр хамтран хүний амийг аврах гэж оролдох явцад Хан Мү Ган алуулсан ч үл мэдэгдэх шалтгаанаар эргэн амилна.…