Live Up To Your Name
 

 60 min
  
Хео Им бол Жосёоны зүү тавьж эмчилдэг чадвараараа нэрд гарсан дорно дахины эмч юм. Тэрний амжилтанд хүрэх нь доод гарлаасаа болж ямагт боогддог байлаа. Нэг өдөр Тэрээр цаг хугацаагаар шилжин 400 жилийн дараа одоогийн Сөүлд ирдэг. Улмаар орчин үеийн анагаах ухааныг тууштай баримталдаг Чой Юн Кюн-тэй учирснаар үйл явдал хөгжилтэй, сонирхолтой өрнөдөг.…