Radio Romance
 

 60 min
  
Geurim радио нэвтрүүлгийн зохиолч бөгөөд. Тэрээр тийм сайн зохиолч биш ч гэсэн, идэвхи санаачлагчтай нэгэн, тиймдээ ч тэр туслах зохиолчоор ажилладаг. Тэрнийг бага байхад, радио л тэрний хараагүй ээжтэйгээ хуваалцаж болох ганц зүйл байсан болохоор тэрээр радио нэвтрүүлгийн зохиолч болсон юм. Мөн тэрээр радио хөгжмийн сайхныг мэдрэн юу юунаас илүү радио хөгжимд татагдсан,тиймээс тэр зохиолч болсон.Тэрний радио нэвтрүүлгээ татан буудахын даваан дээр жүжигчин Ji Suho-ийг радио нэвтрлүүгэтэй оруулснаар тэрний амьдралд гайхалтай зүйлс тохионо.…